Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

kaktusy
0752 1142
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J via13-days 13-days
5800 1fe7 500
Reposted frombaboooshka baboooshka via13-days 13-days
kaktusy
8990 5f7e
Reposted fromNeutrum Neutrum via13-days 13-days
kaktusy
Kto powiedział, że ciężkie jest czekanie, rzekł prawdę.
— Niccolò Machiavelli, La Mandragola
kaktusy
- Kochałam wtedy.
- Milczałaś wtedy. Gdybyś powiedziała choć jedno słowo, wszystko byłoby inaczej.
— Marek Hłasko
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viakarr4mba karr4mba
kaktusy
Wiedziałam, że nie byłam ważna, ale i tak mnie to zabolało.
— J.D. Salinger - Buszujący w zbożu
Reposted fromshitsuri shitsuri viakarr4mba karr4mba
kaktusy
3889 eeec 500
Reposted fromMeely Meely via13-days 13-days
kaktusy
5094 a03f 500
Coben "Zachowaj spokój" 
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viakarr4mba karr4mba
kaktusy
2604 a013 500
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viazarazwracam zarazwracam

May 14 2015

kaktusy
8051 66ce
Reposted fromiamstrong iamstrong viaanncey anncey
kaktusy
6952 8331
Just a little tease
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaanncey anncey
kaktusy
2815 c6ad
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabegentle begentle
kaktusy
0400 6d92 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabegentle begentle
kaktusy
  • me at 15 years-old: don't tell me what to do
  • me at 20 years-old: please tell me what to do
Reposted fromminna minna viabegentle begentle
kaktusy
7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viabegentle begentle
kaktusy
" Wiem, że powinnam coś zmienić, ale nie wiem ani jak, ani na co, ani po co. Czasami brzuch mnie boli - ze strachu przed życiem."
Reposted fromNicinic Nicinic viabegentle begentle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl